LOTERIA ZAKOŃCZONA

ZOBACZ ZWYCIĘZCÓW

Zwycięzcy Loterii

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Dziękujemy za udział w loterii.

Losowanie 1: Pan Piotr J, Castorama Zielona Góra

Losowanie 2: Pani Beata N, Castorama Elbląg

Losowanie 3: Pani Joanna K, Castorama Warszawa

Losowanie 4: Pan Adam P, Castorama Grudziądz

Losowanie 5: Pani Kamila P, Castorama Skarżysko-Kamienna

GRAJ o NAGRODĘ GŁÓWNĄ - METAMORFOZĘ WNĘTRZA Z DOROTĄ SZELĄGOWSKĄ

Voucher o wartości 100 tysięcy złotych.
Regulamin

W ramach vouchera sieć Castorama Polska wraz z Dorotą Szelągowską:

 • projektuje wykończenie wnętrza
 • wykonuje prace remontowe
 • zapewnia materiały budowlane z oferty Castorama

Zobacz pełną relację z metamorfozy mieszkania ubiegłorocznej edycji loterii
Zobacz poprzednią Metamorfozę

ORAZ O 1 Z 4 SAMOCHODÓW DACIA DUSTER COMFORT

Najlepiej sprzedający się SUV w Polsce, lider segmentu.


 • lakier metalic Niebieski Cosmos
 • system kontroli toru jazdy ESC + system wspomagania ruszania pod górę HSA
 • ogranicznik prędkości
 • regulator i ogranicznik prędkości
 • klimatyzacja manualna
 • Radio MP3, USB, Bluetooth®, DAB, pilot do sterowania pod kierownicą

W LOTERII DO WYGRANIA RÓWNIEŻ 22 000 INNYCH NAGRÓD

 • karty przedpłacone Castorama o wartości 20 zł, 50 zł oraz 100 zł
 • wiertarki udarowe ERBAUER
 • zestawy wkrętaków MAGNUSSON
 • hamaki ogrodowe
 • zestawy poduszek ogrodowych
 • Nagrody te można wygrać w sklepach stacjonarnych po zeskanowaniu w stanowisku odczytu kodu z tyłu paragonu za zakupy lub też po zarejestrowaniu Kodu Online na stronie loterii w przypadku zakupów internetowych.

Pokaż regulamin

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "22 Urodziny"

 1. Organizator i czas trwania loterii
  1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "22 Urodziny", zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Astronomów 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243946, NIP: 521-33-76-453, REGON: 140423284, zwana dalej "Organizatorem".
  2. Loteria rozpoczyna się w dniu 25 marca 2019 r. i trwa do dnia 16 sierpnia 2019 r., tj. do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Sprzedaż towarów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii, o których mowa w pkt. 3.3. niniejszego regulaminu, rozpoczyna się w dniu 25 marca 2019 r. i trwa do dnia 20 kwietnia 2019 r.
  3. Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej: "Regulamin").
  5. Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018r., poz. 165).
 2. Warunki uczestnictwa w Loterii
  1. Uczestnikiem Loterii może być każda osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia do Loterii ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nabywająca towar lub towary, o których mowa w pkt. 3.3. Regulaminu jako konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego tj. osoba dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: "Uczestnik").
  2. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora "Fortuna PS" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pracownicy Sklepów należących do sieci Castorama, jak również pracownicy podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i lub prowadzeniu Loterii oraz członkowie ich rodzin.
  3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Zasady przeprowadzenia Loterii
  1. W Loterii można wziąć udział w sklepach stacjonarnych należących do sieci Castorama, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zwanych dalej: "Sklepami"), a także w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem www.castorama.pl, w którym można dokonywać również zakupów za pośrednictwem aplikacji Castorama na urządzenia mobilne w systemie Android i iOS (zwanym dalej "Sklepem Internetowym").
  2. W okresie od dnia 25 marca 2019 r. do dnia 20 kwietnia 2019 r. na terenie każdego Sklepu, znajduje się stanowisko do odczytu Paragonów Loterii (zwane dalej: "Czytnikiem").
  3. W okresie od dnia 25 marca 2019 r. do dnia 20 kwietnia 2019 r. w godzinach i dniach otwarcia Sklepów, Uczestnik, po dokonaniu w wybranym Sklepie zakupu dowolnego towaru lub towarów z oferty Castorama dostępnej w ramach danego Sklepu (zwanych dalej: "Towarem") za dowolną kwotę, otrzymuje w kasie Sklepu paragon fiskalny, a w przypadku dokonania płatności kartą również potwierdzenie transakcji dokonanej kartą. Każdy wydruk z kasy w postaci paragonu fiskalnego, a także każde potwierdzenie płatności kartą stanowi samodzielny kupon Loterii (zwany dalej: "Paragonem Loterii"). W przypadku zakupów dokonywanych w Sklepie Internetowym po złożeniu zamówienia i dokonaniu zapłaty za zakupy dowolnego Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym Uczestnik otrzyma drogą wiadomości email (na adres podany podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym) kod internetowy (zwany dalej: "Kodem Online"). Jeden Uczestnik może otrzymać za zakupy dokonane w Sklepie Internetowym jednego dnia maksymalnie 5 Kodów Online.
  4. Na rewersie (z tyłu) Paragonu Loterii umieszczony jest kod kreskowy. Dokonanie przez Uczestnika zakupu nawet jednego Towaru w Sklepie gwarantuje otrzymanie Paragonu Loterii z co najmniej jednym całym kodem kreskowym umożliwiającym odczytanie kodu w Czytniku.
  5. Aby wziąć udział w Loterii na podstawie zakupów Towarów dokonanych w Sklepie Uczestnik powinien:
   1. dokonać w wybranym Sklepie w dniach od dnia 25 marca 2019 r. do dnia 20 kwietnia 2019 r. w godzinach i dniach otwarcia Sklepu zakupu za dowolną kwotę dowolnego Towaru; oraz
   2. odebrać z kasy Sklepu Paragon Loterii; oraz
   3. odczytać w Czytniku, w Sklepie, w którym Uczestnik dokonał zakupów Towaru lub Towarów znajdujący się na rewersie (z tyłu) Paragonu Loterii kod kreskowy. Kod kreskowy znajdujący się na Paragonie Loterii może być odczytany w Czytniku wyłącznie jeden raz, nie później niż do dnia 20 kwietnia 2019 r. i wyłącznie w Sklepie, w którym dokonano zakupu Towaru lub Towarów w związku z którym Uczestnik uzyskał Paragon Loterii.
  6. Aby wziąć udział w Loterii na podstawie zakupów Towarów dokonanych w Sklepie Internetowym Uczestnik powinien:
   1. dokonać w Sklepie Internetowym w dniach od dnia 25 marca 2019 r. do dnia 20 kwietnia 2019 r. za dowolną kwotę dowolnego Towaru; oraz
   2. odebrać email z Kodem Online, o którym mowa w pkt. 3.3.; oraz
   3. zarejestrować do dnia 22 kwietnia 2019 r. (do godziny 23:59:59) Kod Online na stronie www.loteria-castorama.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy podając swoje imię, nazwisko, adres email i numer telefonu; oraz
   4. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii i zgodę na publikację - w przypadku wygrania w Loterii nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. Regulaminu – danych Uczestnika w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy Sklepu w którym dokonał zakupów na stronie www.loteria-castorama.pl, jak również zaakceptować Regulamin.
  7. Jeżeli po dokonaniu odczytu kodu kreskowego z Paragonu Loterii w Czytniku albo po zarejestrowaniu Kodu Online na stronie www.loteria-castorama.pl, na Czytniku lub na stronie www.loteria-castorama.pl pojawi się napis:
   1. "Karta 20 złotych" - oznacza to, że posiadacz Paragonu Loterii lub Uczestnik, który zarejestrował Kod Online uprawniony jest do odbioru jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.1. Regulaminu.
   2. "Karta 50 złotych" - oznacza to, że posiadacz Paragonu Loterii lub Uczestnik, który zarejestrował Kod Online uprawniony jest do odbioru jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.2. Regulaminu.
   3. "Karta 100 złotych" - oznacza to, że posiadacz Paragonu Loterii lub Uczestnik, który zarejestrował Kod Online uprawniony jest do odbioru jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.3. Regulaminu.
   4. "Wiertarka" - oznacza to, że posiadacz Paragonu Loterii lub Uczestnik, który zarejestrował Kod Online uprawniony jest do odbioru jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.4. Regulaminu.
   5. "Zestaw wkrętaków" - oznacza to, że posiadacz Paragonu Loterii lub Uczestnik, który zarejestrował Kod Online uprawniony jest do odbioru jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.5. Regulaminu.
   6. "Zestaw poduszek ogrodowych" - oznacza to, że posiadacz Paragonu Loterii lub Uczestnik, który zarejestrował Kod Online uprawniony jest do odbioru jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.6. Regulaminu.
   7. "Hamak ogrodowy" - oznacza to, że posiadacz Paragonu Loterii lub Uczestnik, który zarejestrował Kod Online uprawniony jest do odbioru jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.7. Regulaminu.

    W przypadku pojawienia się na ekranie Czytnika jednego z napisów o których mowa powyżej lub wyświetlenia odpowiedniego komunikatu na stronie www.loteria-castorama.pl, Czytnik drukuje odpowiedni wydruk - potwierdzenie wygrania danej nagrody, a w przypadku zarejestrowania Kodu Online na stronie www.loteria-castorama.pl - zwycięzca otrzymuje odpowiedni email z informacją o wygranej. Potwierdzenie wygrania nagrody stanowi podstawę do odbioru przez Uczestnika tylko jednej nagrody (zgodnie z informacją na wydruku z Czytnika lub treścią wiadomości email, o której mowa w zdaniu poprzedzającym). Odbiór nagrody odbywa się na zasadach określonych w pkt. 5 Regulaminu. Potwierdzenie wygrania nagrody nie upoważnia Uczestnika do dokonania zgłoszenia do Losowania i gry o jedną z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. Regulaminu.
  8. Jeżeli po dokonaniu odczytu kodu kreskowego z Paragonu Loterii przy użyciu Czytnika na Czytniku pojawi się napis: "TYM RAZEM SIĘ NIE UDAŁO" - oznacza to, że Uczestnik nie wygrał nagrody, ale ma możliwość wzięcia udziału w losowaniu nagród, o których mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. Regulaminu po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z pkt 3.10. Regulaminu.
  9. Jeżeli po zarejestrowaniu Kodu Online pojawi się komunikat "TYM RAZEM SIĘ NIE UDAŁO" - oznacza to, że Uczestnik nie wygrał nagrody, a jego zgłoszenie automatycznie bierze udział w losowaniu nagród, o których mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9.Regulaminu i staje się losem Loterii.
  10. Aby wziąć udział w danym Losowaniu Uczestnik który dokonał zakupów w Sklepie powinien dokonać rejestracji Paragonu Loterii (rejestracji Losu) niezależnie od tego czy wygrał jedną z nagród o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.7. Regulaminu poprzez: (i) wypełnienie wszystkich pól formularza znajdującego się na stronie internetowej www.loteria-castorama.pl podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod wskazany na awersie (z przodu) Paragonu Loterii lub faktury VAT, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii i zgodę na publikację - w przypadku wygrania w Loterii nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. Regulaminu – danych Uczestnika w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy Sklepu w którym dokonał zakupów na stronie internetowej www.loteria-castorama.pl, jak również zaakceptować Regulamin, lub (ii) dokonanie rejestracji za pośrednictwem aplikacji Castorama na urządzenia z systemem operacyjnym iOS oraz android, dalej: "Aplikacja", wypełniając znajdujący się w Aplikacji formularz rejestracyjny, wpisując w odpowiednie rubryki: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod wskazany na awersie (z przodu) Paragonu Loterii lub faktury VAT, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii i zgodę na publikację - w przypadku wygrania w Loterii nagrody , o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. Regulaminu – danych Uczestnika w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy Sklepu w którym dokonał zakupów na stronie www.loteria-castorama.pl, jak również zaakceptować Regulamin. Zgłoszenia zarejestrowane zgodnie z pkt. 3.10., jak również zgłoszenia zgodnie z pkt. 3.9. Regulaminu automatycznie biorące udział w losowaniu nagród, o których mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. Regulaminu określane będą w dalszej części Regulaminu jako „Losy”.
  11. Losowania (w ramach których losowane są nagrody tygodniowe i główne, o których mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. Regulaminu) odbywają się w siedzibie Organizatora pomiędzy godziną 11:00 a 16:00 (dalej każde z tych losowań zwane będzie: "Losowaniem").
  12. W celu wzięcia udziału w Losowaniu:
   • o którym mowa w pkt. 3.14.1. Uczestnik powinien dokonać rejestracji Losu w okresie od dnia 25 marca 2019 r. od godziny 6:30:00 do dnia 31 marca 2019 r. do godziny 23:59:59.
   • o którym mowa w pkt. 3.14.2. Uczestnik powinien dokonać rejestracji Losu w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. od godziny 00:00:00 do dnia 7 kwietnia 2019 r. do godziny 23:59:59.
   • o którym mowa w pkt. 3.14.3. Uczestnik powinien dokonać rejestracji Losu w okresie od dnia 8 kwietnia 2019 r. od godziny 00:00:00 do dnia 14 kwietnia 2019 r. do godziny 23:59:59.
   • o którym mowa w pkt. 3.14.4. Uczestnik powinien dokonać rejestracji Losu w okresie od dnia 15 kwietnia 2019 r. od godziny 00:00:00 do dnia 22 kwietnia 2019 r. do godziny 23:59:59.

   W odniesieniu do zgłoszeń biorących, zgodnie z pkt. 3.9. Regulaminu, automatycznie udział w losowaniu nagród, o których mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. Regulaminu i staje się losem Loterii za chwilę rejestracji Losu uznaje się chwilę dokonania rejestracji Kodu Online zgodnie z pkt. 3.6. Regulaminu.
  13. W Losowaniu, o którym mowa w pkt. 3.14.5. biorą udział wcześniej nie wylosowane Losy zarejestrowane przez Uczestnika w okresie od dnia 25 marca 2019 r. od godziny 6:30:00 do dnia 22 kwietnia 2019 r. do godziny 23:59:59.
  14. Losowania odbywają się w następujących dniach:
   1. pierwsze Losowanie - w dniu 1 kwietnia 2019 r. (losowanie nagrody w postaci samochodu osobowego, o której mowa w pkt. 4.1.8. poniżej) - w tym losowaniu biorą udział wszystkie Losy zarejestrowane w okresie od dnia 25 marca 2019 r. od godziny 6:30:00 do dnia 31 marca 2019 r. do godziny 23:59:59;
   2. drugie Losowanie - w dniu 8 kwietnia 2019 r. (losowanie nagrody w postaci samochodu osobowego, o której mowa w pkt. 4.1.8. poniżej) - w tym losowaniu biorą udział wszystkie Losy zarejestrowane w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. od godziny 00:00:00 do dnia 7 kwietnia 2019 r. do godziny 23:59:59.
   3. trzecie Losowanie - w dniu 15 kwietnia 2019 r. (losowanie nagrody w postaci samochodu osobowego, o której mowa w pkt. 4.1.8. poniżej) - w tym losowaniu biorą udział wszystkie Losy zarejestrowane w okresie od dnia 8 kwietnia 2019 r. od godziny 00:00:00 do dnia 14 kwietnia 2019 r. do godziny 23:59:59.
   4. czwarte Losowanie - w dniu 23 kwietnia 2019 r., (losowanie nagrody w postaci samochodu osobowego, o której mowa w pkt. 4.1.8. poniżej) - w tym losowaniu biorą udział wszystkie Losy zarejestrowane w okresie od dnia 15 kwietnia 2019 r. od godziny 00:00:00 do dnia 22 kwietnia 2019 r. do godziny 23:59:59.
   5. piąte Losowanie - w dniu 23 kwietnia 2019 r. (losowanie nagrody w postaci nagrody głównej "Metamorfoza z Dorotą Szelągowską", o której mowa w pkt. 4.1.9. poniżej) następujące po czwartym Losowaniu. W losowaniu tym biorą udział wcześniej nie wylosowane Losy zarejestrowane przez Uczestnika w okresie od dnia 25 marca 2019 r. od godziny 6:30:00 do dnia 22 kwietnia 2019 r. do godziny 23:59:59.
  15. Podczas każdego z Losowań wyłaniany jest jeden zwycięzca, któremu przyznawana jest jedna z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. poniżej. Do każdego Losu biorącego udział w danym Losowaniu przyporządkowana jest unikalna liczba naturalna, odpowiadająca kolejności zgłoszenia. Liczba naturalna przypisywana jest do Losu odrębnie dla potrzeb:
   • a) poszczególnych Losowań Nagród, o których mowa w pkt 3.14.1. – 3.14.4. – liczba jest przypisywana według kolejności rejestracji Losów w poszczególnych okresach wyszczególnionych w pkt 3.14.1. – 3.14.4.;
   • b) Losowania Nagrody, o którym mowa w pkt 3.14.5. – liczba jest przypisywana według kolejności zgłoszeń Uczestników w okresie wskazanym w pkt. 3.14.5.

   W trakcie Losowania jest losowana ręcznie, przez członka wewnętrznej komisji nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, liczba naturalna i na tej podstawie ustalany jest zwycięski Los i Uczestnik do którego należy Los. Liczba naturalna losowana jest poprzez umieszczenie w pojemniku 10 kul z cyframi od 0 do 9. Liczba pojemników z cyframi odpowiada ilości cyfr z których składa się najwyższa możliwa do wylosowania liczba w danym losowaniu. Następnie z każdego pojemnika losowana jest jedna kula z cyfrą. Po wylosowaniu wszystkich kul powstaje liczba naturalna składająca się cyfr umieszczonych na wylosowanych kulach.
  16. Uczestnik, którego Los jest wylosowany podczas jednego Losowania, o którym mowa w pkt. 3.14.1., 3.14.2., 3.14.3. i 3.14.4. zostaje zwycięzcą jednej z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.8., natomiast Uczestnik, którego Los jest wylosowany podczas Losowania , o którym mowa w pkt. 3.14.5. zostaje zwycięzcą nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.9. Regulaminu, pod warunkiem że Uczestnik ten odbierze połączenie telefoniczne inicjowane przez Organizatora w dniu przeprowadzenia danego Losowania (w godzinach pomiędzy: 11:00-16:00) oraz spełni pozostałe wymogi przewidziane w Regulaminie. Połączenie telefoniczne wykonywane jest na numer telefonu wskazany przez Uczestnika zgodnie z pkt. 3.6. albo pkt 3.10. Regulaminu. Organizator podejmuje nie mniej niż trzy próby kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem następujące bezpośrednio po sobie , trwające 5 sygnałów telefonicznych lub do odrzucenia lub rozłączenia połączenia lub do momentu włączenia się poczty głosowej. Podczas rozmowy telefonicznej inicjowanej przez Organizatora Uczestnik jest proszony o:
   • a) potwierdzenie swojej tożsamości oraz potwierdzenie, iż ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
   • b) potwierdzenie posiadania Paragonu Loterii lub korespondencji email, na podstawie których dokonał zgłoszenia do Loterii (lub faktury, o której mowa w pkt. 3.22. lit a);
   • c) oświadczenie, że nie jest osobą, o której mowa w pkt. 2.2. Regulaminu;
   • d) podanie swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. Regulaminu: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość) - informacja ta nie będzie emitowana publicznie;
   • e) wyrażenie zgody na nagranie rozmowy telefonicznej z Uczestnikiem i jej upublicznienie na antenie radia ZET oraz na stronie internetowej www.loteria-castorama.pl. Wyrażenie zgody nie jest obligatoryjne.

   Ponadto Uczestnik w rozmowie telefonicznej jest informowany o konieczności spełnienia warunków wydania nagrody tygodniowej i głównej, o których mowa w pkt. 5.4. poniżej. Rozmowę telefoniczną ze zwycięzcą prowadzi osoba wyznaczona przez Organizatora. Fragmenty rozmowy ze zwycięzcą danego Losowania będą odtworzone na antenie radia ZET pod warunkiem wyrażenia wcześniejszej zgody na jej upublicznienie.
  17. W przypadku:
   • a) niemożliwości uzyskania połączenia (np. ze względu na przebywanie poza zasięgiem, podanie przez Uczestnika niewłaściwego numeru telefonu) lub niepodjęcia rozmowy z Uczestnikiem (np. ze względu na włączenie się poczty głosowej w telefonie, lub sygnału prowadzenia rozmowy) czy przeprowadzenia rozmowy (ze względu na przerwanie połączenia czy zakłócenia w połączeniu uniemożliwiające przeprowadzenie rozmowy), którego zgłoszenie zostało wylosowane w danym Losowaniu; lub
   • b) braku potwierdzenia w rozmowie telefonicznej przez Uczestnika, którego zgłoszenie zostanie wylosowane w danym Losowaniu spełniania warunków, o których mowa w pkt. 3.16, w tym nie złożenia oświadczeń w tym punkcie przewidzianych;

   Uczestnik traci prawo do nagrody, o której mowa w pkt.4.1.8. i 4.1.9.
  18. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z sytuacji, o których mowa w pkt. 3.17. Losowanie jest kontynuowane (tj. losowani są kolejni Uczestnicy) do czasu uzyskania połączenia telefonicznego ze zwycięzcą nagrody tygodniowej i głównej danego Losowania (tj. do czasu złożenia przez niego stosownych oświadczeń i zgód, o których mowa w pkt. 3.16.), nie później jednak niż do godziny 16:00. W przypadku gdy do godziny 16:00 w dniu danego Losowania Organizator nie uzyska połączenia telefonicznego ze zwycięzcą (tj. nie uda się wyłonić zwycięzcy danego Losowania ), nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
  19. W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Paragony Loterii. Paragony Loterii podrobione, przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności, lub w sposób uniemożliwiający dokonanie odczytu Paragonu Loterii w Czytniku, między innymi gdy napis "Zeskanuj TEN KOD" znajdujący się nad kodem kreskowym nie jest w całości lub kod kreskowy znajduje się zbyt blisko krawędzi Paragonu Loterii, a także, co do których można mieć podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem nie uprawniają do udziału w Loterii i otrzymania jakiejkolwiek z nagród przewidzianych w Regulaminie.
  20. Jeden Uczestnik ma szansę wygrać w Loterii jedynie jedną nagrodę, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. poniżej.
  21. Uczestnik zobowiązany jest do:
   • a) zachowania oryginału Paragonu Loterii (przy czym na potrzeby wydania nagród przewidzianych Regulaminem na równi z Paragonem Loterii traktowana jest oryginalna faktura VAT wystawiona na podstawie Paragonu Loterii gdzie jako nabywca wskazany jest Uczestnik, przy czym faktura musi zostać wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej); oraz
   • b) (w przypadku uzyskania w Czytniku informacji o wygraniu jednej z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.1. - 4.1.7.) zachowania oryginału potwierdzenia wygrania nagrody z Czytnika celem umożliwienia Organizatorowi weryfikacji uprawnień Uczestnika do odebrania danej nagrody albo (w przypadku otrzymania wiadomości email z informacją o wygranej jednej z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.1. - 4.1.7.) wydrukowania i zachowania wiadomości email celem umożliwienia Organizatorowi weryfikacji uprawnień Uczestnika do odebrania danej nagrody.
 4. Nagrody Loterii
  1. W Loterii przewidziane są następujące Nagrody:
   1. 13.000 nagród w postaci karty przedpłaconej uprawniającej do dokonania zakupów w Sklepach Castorama o wartości 20 zł brutto każda;
   2. 500 nagród w postaci karty przedpłaconej uprawniającej do dokonania zakupów w Sklepach Castorama o wartości 50 zł brutto każdy;
   3. 100 nagród w postaci karty przedpłaconej uprawniającej do dokonania zakupów w Sklepach Castorama o wartości 100 zł brutto każdy;
   4. 2.000 nagród w postaci wiertarki Erbauer o wartości 125,61 zł brutto każda;
   5. 5.000 nagród w postaci zestawu wkrętaków Magnusson o wartości 23,84 zł brutto każdy;
   6. 600 nagród w postaci zestawu poduszek ogrodowych o wartości 80,15 zł brutto każdy;
   7. 800 nagród w postaci hamaka ogrodowego o wartości 111,94 zł brutto każdy;
   8. 4 nagrody tygodniowe w postaci samochodu osobowego marki Dacia Duster Comfort silnik 1.6 SCe 115 S&S, lakier metalic Niebieski Cosmos o wartości 55.000,00 brutto zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 6.111 zł. Łączna wartość jednej nagrody wynosi 61.111 zł brutto;
   9. nagroda główna "Metamorfoza wnętrza z Dorotą Szelągowską" w postaci vouchera uprawniającego do nabycia od firmy Castorama Polska usługi stylizacyjno-remontowej wybranego przez zwycięzcę lokalu mieszkalnego na warunkach i zasadach ustalonych pomiędzy zwycięzcą i firmą Castorama Polska oraz zgodnie z jego regulaminem o wartości 100.000,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11.111,00 zł. Łączna wartość jednej nagrody wynosi 111.111,00 zł brutto.
  2. Pula nagród w Loterii wynosi 1.158.617,00 zł brutto.
 5. Odbiór nagrody
  1. Zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt. 4.1.1.- 4.1.7. informowani są o wygranej bezpośrednio po dokonaniu odczytu Paragonu Loterii w Czytniku, poprzez informację, jaka ukazuje się na Czytniku lub po dokonaniu zgłoszenia do Loterii za pośrednictwem strony internetowej. W przypadku wygranej Czytnik drukuje potwierdzenie wygrania jednej z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.1.- 4.1.7., a do Uczestnika dokonującego zgłoszenia do Loterii za pośrednictwem strony internetowej zostanie wysłana automatyczna wiadomość email z informacją o wygranej. Zwycięzca jednego z Losowań jest informowany o wygranej nagrodzie oraz miejscu i terminie odbioru nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. powyżej podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 3.16. Regulaminu oraz dodatkowo (w ciągu 3 dni od dnia Losowania) za pośrednictwem SMSa wysłanego do wyłonionego zwycięzcy Losowania, z którym połączono się telefonicznie, na numer telefonu podany w zgłoszeniu do Loterii. Zwycięzca zobowiązany jest odebrać nagrodę we wskazanym przez Organizatora terminie.
  2. Zwycięzca, który dokonał zakupów w Sklepie w celu otrzymania jednej z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.1. - 4.1.7. powyżej powinien nie później niż do dnia 20 kwietnia 2019 r. w godzinach otwarcia Sklepów zgłosić się osobiście do Punktu Obsługi Klienta Sklepu i przedstawić oryginał potwierdzenia wylosowania nagrody z Czytnika oraz oryginał Paragonu Loterii, w oparciu o który Uczestnik uzyskał potwierdzenie wylosowania danej nagrody (lub fakturę VAT, o której mowa w pkt. 3.22. lit. a), przy czym data i godzina uwidoczniona na Paragonie Loterii musi być wcześniejsza niż data i godzina umieszczona na potwierdzeniu wygranej z Czytnika, a Paragon Loterii musi pochodzić ze Sklepu w którym znajduje się Czytnik. Przed odbiorem nagrody Uczestnik zobowiązany jest podpisać oświadczenie, że ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie nie jest osobą, o której mowa w pkt. 2.2 Regulaminu. Zwycięzca, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym w celu otrzymania jednej z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.1. - 4.1.7. powyżej powinien nie później niż do dnia 25 kwietnia 2019 r. wysłać na adres email Organizatora castorama@fortunaps.pl podpisane oświadczenie że ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie nie jest osobą, o której mowa w pkt. 2.2 Regulaminu, a także wskazać adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nagrody o których mowa w pkt 4.1.1. - 4.1.7. zostaną wysłane do zwycięzcy do dnia 11 maja 2019 r.
  3. Nagroda, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. jest wydawana zwycięzcy danego Losowania w Sklepie, w którym zwycięzca dokonał zakupów, we wskazanym terminie nie później niż do dnia 2 lipca 2019 r.
  4. Przed odbiorem nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. zwycięzca zobowiązany jest przesłać, na adres Organizatora oryginał Paragonu Loterii (lub fakturę, o której mowa w pkt. 3.22. lit. a) a w przypadku zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym kopię korespondencji email otrzymanej po rejestracji Kodu Online wraz z podpisanym oświadczeniem, że ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie nie jest osobą, o której mowa w pkt. 2.2 Regulaminu oraz imię, nazwisko, nazwę i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo. Wymienione dokumenty powinny zostać doręczone przez zwycięzcę danego Losowania do Organizatora w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia danego Losowania, w związku z którym wyłoniony został dany zwycięzca. Ponadto w dniu wydania nagrody zwycięzca zobowiązany jest do potwierdzenia swojej tożsamości jak również podpisania protokołu odbioru nagrody.
  5. W przypadku gdyby zwycięzca któregokolwiek Losowania nie wypełnił warunków uprawniających do otrzymania nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9., traci on prawo do tej nagrody, a uprawnionym do otrzymania nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. jest pierwsza osoba z listy rezerwowej. W przypadku gdy pierwsza osoba z listy rezerwowej nie spełni wszystkich warunków określonych Regulaminem, koniecznych do odebrania nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9., uprawnioną do otrzymania nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. jest druga osoba z listy rezerwowej. W przypadku gdy druga osoba z listy rezerwowej nie spełni wszystkich warunków określonych Regulaminem, koniecznych do odbioru nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9., uprawnioną do otrzymania nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. jest trzecia osoba z listy rezerwowej. W przypadku gdy trzecia osoba z listy rezerwowej nie spełni wszystkich warunków określonych Regulaminem, koniecznych do odbioru nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9., nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
  6. W sytuacji, gdy zgodnie z pkt. 5.5. Regulaminu uprawnionym do otrzymania nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. będzie pierwsza osoba z danej listy rezerwowej stworzonej w związku z danym Losowaniem. Organizator skontaktuje się z tą osobą nie później niż do 14 dni od dnia Losowania, w związku z którym stworzona została dana lista rezerwowa. Pierwsza osoba z listy rezerwowej zobowiązana jest przesłać na adres Organizatora oryginał Paragonu Loterii (lub faktury, o której mowa w ust. 3.22. lit. a) wraz z podpisanym oświadczeniem, że ukończyła 18 lat oraz, że nie jest osobą, o której mowa w pkt. 2.2 Regulaminu. Wymienione dokumenty powinny zostać doręczone do Organizatora w terminie nie dłuższym niż do 21 dni od dnia Losowania, w związku z którym stworzona została dana lista rezerwowa. Termin odbioru nagrody przez pierwszą osobę z danej listy rezerwowej upływa w terminie 30 dni od dnia Losowania, w związku z którym stworzona została dana lista rezerwowa.
  7. W przypadku gdy, pierwsza osoba z listy rezerwowej nie spełni warunków do otrzymania nagrody (o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9.), osoba ta traci prawo do tej nagrody, a uprawnionym do otrzymania nagrody będzie druga osoba z danej listy rezerwowej stworzonej w związku z danym Losowaniem. Organizator skontaktuje się z tą osobą nie później niż do 35 dni od dnia Losowania, w związku z którym stworzona została dana lista rezerwowa. Druga osoba z listy rezerwowej zobowiązana jest przesłać na adres Organizatora oryginał Paragonu Loterii (lub faktury, o której mowa w ust. 3.22. lit. a) wraz z podpisanym oświadczeniem, że ukończyła 18 lat oraz, że nie jest osobą, o której mowa w pkt. 2.2 Regulaminu. Wymienione dokumenty powinny zostać doręczone do Organizatora w terminie nie dłuższym niż do 42 dni od dnia Losowania, w związku z którym stworzona została dana lista rezerwowa. Termin odbioru nagrody przez drugą osobę z danej listy rezerwowej upływa w terminie 49 dni od dnia Losowania, w związku z którym stworzona została dana lista rezerwowa.
  8. W przypadku gdy druga osoba z listy rezerwowej nie spełni warunków do otrzymania nagrody (o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9.), osoba ta traci prawo do tej nagrody, a uprawnionym do otrzymania nagrody będzie trzecia osoba z danej listy rezerwowej stworzonej w związku z danym Losowaniem. Organizator skontaktuje się z tą osobą nie później niż do 56 dni od dnia Losowania, w związku z którym stworzona została dana lista rezerwowa. Trzecia osoba z listy rezerwowej zobowiązana jest przesłać na adres Organizatora oryginał Paragonu Loterii (lub faktury, o której mowa w ust. 3.22. lit. a) wraz z podpisanym oświadczeniem, że ukończyła 18 lat oraz, że nie jest osobą, o której mowa w pkt. 2.2 Regulaminu. Wymienione dokumenty powinny zostać doręczone do Organizatora w terminie nie dłuższym niż do 63 dni od dnia Losowania, w związku z którym stworzona została dana lista rezerwowa. Termin odbioru nagrody przez trzecią osobę z danej listy rezerwowej upływa w terminie 70 dni od dnia Losowania, w związku z którym stworzona została dana lista rezerwowa.
  9. Przed odbiorem nagrody (o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9.) osoby z listy rezerwowej również są zobowiązane potwierdzić swoją tożsamość oraz podpisać protokół odbioru nagrody.
  10. Ostateczna lista zwycięzców (tj. ich imię i pierwsza litera nazwiska oraz nazwa Sklepu w którym dokonano zakupów, którzy spełnili warunki wydania nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. jest również zamieszczona na stronie www.loteria-castorama.pl w terminie do dnia 2 lipca 2019 r.
  11. Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane zwycięzcom zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1509), co oznacza, że przed wydaniem nagrody w przypadku nagród, o których mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. powyżej, nagrody pieniężne są potrącane przez Organizatora i przeznaczane na zapłatę podatku.
  12. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.
  13. Wszystkie nagrody w Loterii są wydawane do dnia 2 lipca 2019 r.
  14. Nieodebrane przez zwycięzców nagrody przepadają na rzecz Organizatora.
 6. Komisja
  1. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i wydał regulamin jej działania.
  2. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie gier hazardowych i Regulaminu.
  3. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
  4. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.
 7. Postępowanie reklamacyjne
  1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 29 lipca 2019 r. W wypadku nadania reklamacji drogą pocztową za datę wniesienia reklamacji uważa się datę nadania przesyłki zawierającej reklamację, pod warunkiem jednak doręczenia do Organizatora takiej przesyłki do dnia 2 sierpnia 2019 r. Reklamacje wniesione po dniu 29 lipca 2019 r. lub w wypadku nadania drogą pocztową doręczone do Organizatora po dniu 2 sierpnia 2019 r. nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacja może zostać także złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.
  3. Reklamacje należy kierować na piśmie na adres Organizatora: Fortuna PS Sp. z o.o. ul. Astronomów 12 01-450 Warszawa lub na adres email biuro@fortunaps.pl z dopiskiem reklamacja loterii – Reklamacja - Loteria "22 Urodziny"
  4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.
  5. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji email w przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, ale nie później niż do dnia 16 sierpnia 2019 r.
  6. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
  7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem: www.fortunaps.pl oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Astronomów 12, a także w Punkcie Obsługi Klienta każdego ze Sklepów oraz na stronie internetowej pod adresem: www.loteria-castorama.pl. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową.
  2. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.
  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Na żądanie zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych.
  5. Wszelkie spory wynikające z Loterii są rozpatrywane przez właściwy sąd według przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik nr. 1 Lista Sklepów Castorama biorących udział w loterii "22 Urodziny"

Lp. Adres Kod pocztowy Miejscowość
1. Sklep Castorama ul. Narodowych Sił Zbrojnych 13, 15 - 690 Białystok
2. Sklep Castorama ul. Warszawska 1, 86 43 - 300 Bielsko - Biała
3. Sklep Castorama ul. Szubińska 5, 85 - 312 Bydgoszcz
4. Sklep Castorama Al. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 27, 41 - 923 Bytom
5. Sklep Castorama ul. Rejowiecka 179A, 22 - 100 Chełm
6. Sklep Castorama ul. Sportowa 31, 41 - 500 Chorzów
7. Sklep Castorama ul. Graniczna 80, 43 - 400 Cieszyn
8. Sklep Castorama ul. Jana Pawła II, 2 42 - 200 Częstochowa
9. Sklep Castorama ul. Żuławska 25, 82 - 300 Elbląg
10. Sklep Castorama ul. Ciepła 2, 19 - 300 Ełk
11. Sklep Castorama ul. Odyseusza 2, 80 - 299 Gdańsk
12. Sklep Castorama Al. Grunwaldzka 262, 80 - 314 Gdańsk
13. Sklep Castorama ul. Pszczyńska 315, 44 - 100 Gliwice
14. Sklep Castorama ul. Ks. J. Poniatowskiego, 10 67 - 200 Głogów
15. Sklep Castorama ul. Pałucka 1, 62 - 200 Gniezno
16. Sklep Castorama ul. Księcia Czartoryskiego 1, 66 - 400 Gorzów Wlkp.
17. Sklep Castorama ul. Konarskiego 47, 86 - 300 Grudziądz
18. Sklep Castorama Al. Jana Pawła II, 11 58 - 506 Jelenia Góra
19. Sklep Castorama ul. Tylna 17, - 23 62 - 800 Kalisz
20. Sklep Castorama ul. Roździeńskiego 198, 40 - 315 Katowice
21. Sklep Castorama Al. Armii Krajowej 40 ,47 - 224 Kędzierzyn - Koźle
22. Sklep Castorama ul. Wrzosowa 42, 25 - 211 Kielce
23. Sklep Castorama ul. Ogrodowa 31, Stare Miasto 62 - 571 Stare Miasto
24. Sklep Castorama ul. Paderewskiego 2, 75 - 736 Koszalin
25. Sklep Castorama ul. Zakopiańska 62A, 30 - 418 Kraków
26. Sklep Castorama ul. Walerego Sławka 1, 30 - 633 Kraków
27. Sklep Castorama ul. Pilotów 6, 31 - 462 Kraków
28. Sklep Castorama ul. Sosnowiecka 147, 31 - 345 Kraków
29. Sklep Castorama ul. Roberta Schumana 9, 59 - 220 Legnica
30. Sklep Castorama Aleje Konstytucji 3 Maja ,12 64 - 100 Leszno
31. Sklep Castorama Al. Komisji Edukacji Narodowej 1, 59 - 300 Lubin
32. Sklep Castorama ul. Mełgiewska 16C, 20 - 234 Lublin
33. Sklep Castorama ul. Wróblewskiego 31, 93 - 566 Łódź
34. Sklep Castorama ul. Gen. Sikorskiego 2/6, 91 - 497 Łódź
35. Sklep Castorama ul. Wydawnicza 13, 92 - 333 Łódź
36. Sklep Castorama ul. Warszawska 63B, 05 - 300 Stojadła
37. Sklep Castorama ul. Szaflarska 176, 34 - 400 Nowy Targ
38. Sklep Castorama ul. Zygmunta Krasińskiego 31, 48 - 303 Nysa
39. Sklep Castorama ul. Wiejska 141A, 45 - 302 Opole
40. Sklep Castorama ul. Żeromskiego 13, 27 - 400 Ostrowiec Św.
41. Sklep Castorama ul. Zatorska 1, 32 - 600 Oświęcim
42. Sklep Castorama ul. Murawa 39, 61 - 655 Poznań
43. Sklep Castorama ul. H. Konopackiej 20, 60 - 002 Poznań
44. Sklep Castorama ul. Lwowska 17, 37 - 700 Przemyśl
45. Sklep Castorama ul. Rybnicka 95, 47 - 400 Racibórz
46. Sklep Castorama ul. Energetyków 1, 26 - 615 Radom
47. Sklep Castorama ul. Grunwaldzka 5, 84 - 230 Rumia
48. Sklep Castorama ul. Obwiednia Północna 21, 44 - 200 Rybnik
49. Sklep Castorama Al. Rejtana 67 ,35 - 959 Rzeszów
50. Sklep Castorama Al. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 26 - 110 Skarżysko - Kam.
51. Sklep Castorama ul. Wyszyńskiego 10, 96 - 100 Skierniewice
52. Sklep Castorama ul. Hubalczyków 2, 76 - 200 Słupsk
53. Sklep Castorama ul. Długosza 82, 41 - 219 Sosnowiec
54. Sklep Castorama ul. Kościuszki 73a ,73 - 110 Stargard
55. Sklep Castorama ul. Henryka Sienkiewicza, 23 62 - 020 Swarzędz
56. Sklep Castorama ul. Ku Słońcu 67B, 71 - 047 Szczecin
57. Sklep Castorama ul. Południowa 21, 71 - 001 Szczecin
58. Sklep Castorama ul. Wiosenna 80,70 - 807 Szczecin
59. Sklep Castorama ul. Obwodnica 16, 42 - 600 Tarnowskie Góry
60. Sklep Castorama ul. Nowodąbrowska 127, 33 - 100 Tarnów
61. Sklep Castorama ul. Szosa Bydgoska 102a 87 - 100 Toruń
62. Sklep Castorama ul. H. Wieniawskiego 21, 58 - 306 Wałbrzych
63. Sklep Castorama ul. Popularna 71, 02 - 473 Warszawa
64. Sklep Castorama ul. Głębocka 15a, 04 - 287 Warszawa
65. Sklep Castorama Al. Krakowska 75, 02 - 284 Warszawa
66. Sklep Castorama ul. Grochowska 21, 04 - 186 Warszawa
67. Sklep Castorama ul. Górczewska 124, 01 - 460 Warszawa
68. Sklep Castorama ul. Czekoladowa 3, 55 - 040 Wrocław
69. Sklep Castorama ul. Krzywoustego 126, 51 -421 Wrocław
70. Sklep Castorama ul. Graniczna 2a, 54 - 610 Wrocław
71. Sklep Castorama ul. Legnicka 58, 54 - 204 Wrocław
72. Sklep Castorama ul. Dzieci Zamojszczyzny 4, 22 - 400 Zamość
73. Sklep Castorama ul. Jeleniogórska 77, 59 - 900 Zgorzelec
74. Sklep Castorama ul. Wojska Polskiego 19, 65 - 077 Zielona Góra
75. Sklep Castorama Al. Zjednoczonej Europy, 26 44 - 240 Żory
Pobierz pdf

Swoje kody możesz zarejestrować również poprzez aplikację mobilną CASTORAMA

Castorama

dostępną w:

Serwis w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych oraz reklamowych, korzysta z informacji zamieszczanych na urządzeniach końcowych użytkowników (plików cookies). Jeżeli w ustawieniach przeglądarki dopuściłeś przechowywanie plików cookies, będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce plików cookies.