W naszej loterii wygrali już: 24/03 Mirosław L. Castorama Gorzów Wielkopolski - 25/03 Łukasz R. Castorama Pabianice - 26/03 Marek M. Castorama Kalisz - 27/03 Karolina W. Castorama Łódź Wydawnicza - 28/03 Dariusz W. Castorama Konin - 29/03 Bogusław D. Castorama Szczecin Ku Słońcu - 30/03 Lech P. Castorama Gdańsk Grunwaldzka w trakcie weryfikacji - 31/03 Anita R. Castorama Warszawa Popularna - 01/04 Ewelina P. Castorama Koszalin - 02/04 Kinga J. Castorama Mińsk Maz. - 03/04 Agnieszka P. Castorama Gliwice - 04/04 Krzysztof Ł. Castorama Nowy Sącz w trakcie weryfikacji - 05/04 Kamil W. Castorama E-commerce Katowice w trakcie weryfikacji - 06/04 Tomasz K. Castorama Warszawa Krakowska - 07/04 Patrycja P. Castorama Gorzów Wielkopolski w trakcie weryfikacji - 08/04 Anna K. Castorama Warszawa Krakowska w trakcie weryfikacji - 09/04 Emilia K. Castorama Poznań Murawa w trakcie weryfikacji - 10/04 Martyna R. Castorama Warszawa Krakowska w trakcie weryfikacji - 11/04 Tomasz P. Castorama Elbląg w trakcie weryfikacji - 12/04 Piotr W. Castorama Skierniewice w trakcie weryfikacji - 13/04 Mateusz S. Castorama Chełm w trakcie weryfikacji - 14/04 Rafał K. Castorama Toruń w trakcie weryfikacji - 15/04 Tomasz S. Castorama Warszawa Głębocka w trakcie weryfikacji - 16/04 Magdalena S. Castorama Łódź Sikorskiego w trakcie weryfikacji - 19/04 Mariusz P. Castorama Bielsko-Biała w trakcie weryfikacji
Loteria zakończona. Zapraszamy na dalsze zakupy!
Zwycięzcy loterii
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
1 Losowanie - 24/03 Mirosław L. Castorama Gorzów Wielkopolski
2 Losowanie - 25/03 Łukasz R. Castorama Pabianice
3 Losowanie - 26/03 Marek M. Castorama Kalisz
4 Losowanie - 27/03 Karolina W. Castorama Łódź Wydawnicza
5 Losowanie - 28/03 Dariusz W. Castorama Konin
6 Losowanie - 29/03 Bogusław D. Castorama Szczecin Ku Słońcu
7 Losowanie - 30/03 Lech P. Castorama Gdańsk Grunwaldzka w trakcie weryfikacji
8 Losowanie - 31/03 Anita R. Castorama Warszawa Popularna
9 Losowanie - 01/04 Ewelina P. Castorama Koszalin
10 Losowanie - 02/04 Kinga J. Castorama Mińsk Maz.
11 Losowanie - 03/04 Agnieszka P. Castorama Gliwice
12 Losowanie - 04/04 Krzysztof Ł. Castorama Nowy Sącz w trakcie weryfikacji
13 Losowanie - 05/04 Kamil W. Castorama E-commerce Katowice w trakcie weryfikacji
14 Losowanie - 06/04 Tomasz K. Castorama Warszawa Krakowska
15 Losowanie - 07/04 Patrycja P. Castorama Gorzów Wielkopolski w trakcie weryfikacji
16 Losowanie - 08/04 Anna K. Castorama Warszawa Krakowska w trakcie weryfikacji
17 Losowanie - 09/04 Emilia K. Castorama Poznań Murawa w trakcie weryfikacji
18 Losowanie - 10/04 Martyna R. Castorama Warszawa Krakowska w trakcie weryfikacji
19 Losowanie - 11/04 Tomasz P. Castorama Elbląg w trakcie weryfikacji
20 Losowanie - 12/04 Piotr W. Castorama Skierniewice w trakcie weryfikacji
21 Losowanie - 13/04 Mateusz S. Castorama Chełm w trakcie weryfikacji
22 Losowanie - 14/04 Rafał K. Castorama Toruń w trakcie weryfikacji
23 Losowanie - 15/04 Tomasz S. Castorama Warszawa Głębocka w trakcie weryfikacji
24 Losowanie - 16/04 Magdalena S. Castorama Łódź Sikorskiego w trakcie weryfikacji
25 Losowanie - 19/04 Mariusz P. Castorama Bielsko-Biała w trakcie weryfikacji
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Loterii „25 Urodziny dla pracowników Castorama” jest Castorama Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 78. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Castorama Polska sp. z o.o. możliwy jest za pośrednictwem adres e-mail IOD@castorama.pl.

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

- art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, w celach:

a) związanych z realizacją Loterii oraz dostarczeniem nagrody oraz publikacji wygranej nagrody finałowej w Loterii;

- art. 6 ust. 1 lit f) RODO prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami.

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przepisów prawnych, w celu realizacji obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz terroryzmowi (AML), przepisów księgowych i podatkowych oraz rozpatrywania reklamacji związanych z Loterią.

Pani/ Pana dane osobowe będą udostępniane jedynie w związku z realizacją obowiązków związanych z organizacją Loterii wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa.

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Loterii, oraz przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, jako okres niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń. Dane Laureatów Loterii będą przetwarzane dodatkowo przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym zakończyła się Loteria, w celu udokumentowania wyników Loterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz rachunkowego.

Ma Pan/ Pani prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na. 6 ust. 1 lit f RODO. Ponadto przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, ma Pani/Pan również prawo do jej wycofania, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Loterii.
Infolinia loterii: +48690680690